Bộ VHTTDL, đào tạo, cơ sở giáo dục, lĩnh vực du lịch

Tập huấn về kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực du lịch

Tập huấn về kỹ năng tổ chức thực hiện chương trình đào tạo cho cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp lĩnh vực du lịch  (31/10/2020)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 3066/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Tập huấn "Phương pháp, kỹ năng tổ chức thực hiện chương…
TIN NỔI BẬT