Bộ VHTTDL, triển khai các biện pháp an toàn phòng, Covid-19,

Bộ VHTTDL yêu cầu triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Bộ VHTTDL yêu cầu triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid-19  (01/02/2021)

Nhằm tiếp tục quán triệt nghiêm, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy…
TIN NỔI BẬT