Cà Mau - Điểm đến 2021, Hương rừng U Minh

Huyện U Minh (Cà Mau) tổ chức hoạt động sự kiện “Hương rừng U Minh”

Huyện U Minh (Cà Mau) tổ chức hoạt động sự kiện “Hương rừng U Minh”  (08/04/2021)

Thực hiện chuỗi Chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2021”, vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2021, huyện U Minh sẽ long trọng tổ chức sự…
TIN NỔI BẬT