Cà Mau, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây

Cà Mau: Khuyến khích hoạt động Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà

Cà Mau: Khuyến khích hoạt động Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây tại nhà  (01/04/2020)

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn về việc tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2020 trên địa…
TIN NỔI BẬT