Cát Bà, lượt khách, 30/4, 1/5

Hải Phòng: 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5, Cát Bà đón hơn 5 vạn lượt khách

Hải Phòng: 4 ngày nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5, Cát Bà đón hơn 5 vạn lượt khách  (05/05/2021)

Trưởng Phòng Văn Hoá-Thông Tin-Thể Thao Và Du Lịch huyện Cát Hải Vũ Tiến Lập cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, Khu du lịch Cát Bà đón 52.800 lượt…
TIN NỔI BẬT