Chè kho

Chè kho – Đặc sản Tứ Yên

Chè kho – Đặc sản Tứ Yên  (29/11/2019)

  Làng Tứ Yên, huyện Sông Lô có Đầm Miêng được sử sách ghi là hồ Điển Triệt, nơi mà thế kỷ thứ VI, Lý Bí đắp thành chống giặc…
TIN NỔI BẬT