Chính phủ, du lịch quốc tế, du lịch nội địa, phục hồi, hỗ trợ, Covid-19,

Chính phủ yêu cầu chuẩn bị các phương án tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp

Chính phủ yêu cầu chuẩn bị các phương án tái khởi động thị trường khách du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp  (15/05/2020)

(TITC) - Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2020 trong bối cảnh Việt Nam đã cơ bản…
TIN NỔI BẬT