Chùa Châu Thới

Chùa Châu Thới - cổ tự xứ Bình Dương

Chùa Châu Thới - cổ tự xứ Bình Dương  (13/09/2021)

Chùa Châu Thới không chỉ là một ngôi chùa cổ ghi dấu sự hình thành và phát triển Phật giáo Bắc tông ở vùng Đông Nam Bộ, mà còn là…
TIN NỔI BẬT