Chùa Duyên Ninh

Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên

Chùa Duyên Ninh –ngôi chùa cầu duyên   (24/07/2019)

Chùa Duyên Ninh hay người ta còn gọi là chùa Thủ. Chùa Duyên Ninh thuộc vùng bảo vệ đặc biệt của Khu di tích Cố đô Hoa Lư, nơi đây…
TIN NỔI BẬT