Chương trình tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ

Chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ

Chương trình Tôn vinh tín ngưỡng thờ Mẫu và Hội làng Việt cổ  (06/11/2019)

Chiều 5/11, tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh, huyện Thanh Thuỷ, Công ty cổ phần Ao Vua phối hợp với Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Sở Nông…
TIN NỔI BẬT