Chuyển đổi số để phát triển du lịch

Lào Cai: Chuyển đổi số để phát triển du lịch

Lào Cai: Chuyển đổi số để phát triển du lịch  (19/01/2021)

Đại dịch Covid-19 khiến ngành du lịch gặp nhiều khó khăn nhưng đã tạo động lực để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số, xây dựng sản phẩm du lịch…
TIN NỔI BẬT