Công nghệ số là tương lai

Thừa Thiên Huế: Công nghệ số là tương lai, du lịch cần nắm bắt

Thừa Thiên Huế: Công nghệ số là tương lai, du lịch cần nắm bắt  (17/11/2020)

Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị ngành du lịch các địa phương, trước diễn biến của dịch bệnh và thiên tai, tương lai của du lịch là công…
TIN NỔI BẬT