Di sản văn hóa quốc gia

Hà Giang: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Di sản văn hóa quốc gia

Hà Giang: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Di sản văn hóa quốc gia  (08/09/2021)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn…
Thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia

Thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia  (15/10/2020)

Theo thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định thành lập Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia,…
TIN NỔI BẬT