Điểm du lịch làng Đại Bình

Điểm du lịch làng Đại Bình -  Quảng Nam

Điểm du lịch làng Đại Bình - Quảng Nam  (13/07/2020)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Quyết định 1783- /QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 03 tháng 7 năm 2020 công nhận điểm du lịch Làng Đại Bình, xã Quế Trung,…
TIN NỔI BẬT