Diễn đàn chính sách cấp cao KOPIST

Diễn đàn Chính sách Cấp cao trực tuyến KOPIST: Thay đổi để thích ứng và phục hồi nhanh chóng ngành du lịch

Diễn đàn Chính sách Cấp cao trực tuyến KOPIST: Thay đổi để thích ứng và phục hồi nhanh chóng ngành du lịch  (22/06/2022)

(TITC) - Ngày 21/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu đã tham dự và phát biểu tại Diễn đàn Chính sách Cấp cao trực tuyến…
Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao KOPIST với chủ đề “Du lịch: Cơ hội và Thách thức”

Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn chính sách cấp cao KOPIST với chủ đề…  (24/06/2021)

(TITC) - Ngày 23/6, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu tham dự Diễn đàn trực tuyến chính sách cấp cao – Sáng kiến hợp tác…
TIN NỔI BẬT