Đỗ Quang Trung

60 năm Du lịch Việt Nam: Tháo gỡ rào cản thời kỳ đầu mở cửa

60 năm Du lịch Việt Nam: Tháo gỡ rào cản thời kỳ đầu mở cửa  (25/09/2020)

(TITC) – Trải qua 60 năm hình thành và phát triển, du lịch Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất quan trọng để có được quy mô và…
TIN NỔI BẬT