Độc đáo trò diễn Sỹ – Nông – Công – Thương

Độc đáo trò diễn Sỹ – Nông – Công – Thương ở Mông Ân (Lạng Sơn)

Độc đáo trò diễn Sỹ – Nông – Công – Thương ở Mông Ân (Lạng Sơn)  (27/01/2021)

Trò diễn Sỹ – Nông – Công – Thương (trò kén rể) được biểu diễn tại Lễ hội Cầu mùa xã Mông Ân, huyện Bình Gia mang giá trị đặc…
TIN NỔI BẬT