Đổi mới để tạo sức bật cho du lịch

Đồng Tháp: Đổi mới để tạo sức bật cho du lịch

Đồng Tháp: Đổi mới để tạo sức bật cho du lịch  (24/05/2021)

Là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa tại buổi làm việc với các sở, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan về việc…
TIN NỔI BẬT