Đôi nhẫn bạc

Đôi nhẫn bạc trong nghi lễ đời người

Đôi nhẫn bạc trong nghi lễ đời người  (18/02/2021)

Đối với những cô gái, chàng trai trẻ dân tộc Chu Ru sinh sống trong các plêi (làng) dọc triền thung lũng phì nhiêu bên dòng Đa Nhim, khi được…
TIN NỔI BẬT