Đồng Tháp , Quy đinh, Quyết định

Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp  (10/08/2020)

Ngày 30/7/2020, Ủy ban nhân dân Tỉnh Đồng Tháp Quyết định ban hành Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh, có hiệu lực…
TIN NỔI BẬT