du lịch Bình Dương

Chùa Châu Thới - cổ tự xứ Bình Dương

Chùa Châu Thới - cổ tự xứ Bình Dương  (13/09/2021)

Chùa Châu Thới không chỉ là một ngôi chùa cổ ghi dấu sự hình thành và phát triển Phật giáo Bắc tông ở vùng Đông Nam Bộ, mà còn là…
Du lịch Bình Dương ngày càng phát triển

Du lịch Bình Dương ngày càng phát triển  (09/07/2020)

Cùng với sự đi lên của tỉnh nhà, ngành du lịch Bình Dương cũng ngày càng phát triển hơn. Ngoài những tiềm năng sẵn có và lợi thế về vị…
TIN NỔI BẬT