Du lịch vùng cao

Quảng Nam: Du lịch vùng cao cần thêm trợ lực

Quảng Nam: Du lịch vùng cao cần thêm trợ lực  (08/06/2023)

Đã có những chuyển động bước đầu trong tiến trình thúc đẩy du lịch vùng cao Quảng Nam, dù vậy khu vực này vẫn cần thêm nhiều trợ lực.
Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao

Quảng Ngãi khai thác tiềm năng du lịch vùng cao  (28/04/2022)

Miền núi phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có tiềm năng du lịch phong phú. Cùng với du lịch biển đảo, tỉnh Quảng Ngãi đang kêu gọi thu hút đầu tư,…
TIN NỔI BẬT