Festival nghề truyền thống Huế 2021

Tiếp tục tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021

Tiếp tục tạm dừng tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2021  (20/07/2021)

Nội dung này được UBND TP. Huế công bố sáng 19/7 để cùng với toàn tỉnh và cả nước tập trung mọi nguồn lực kiểm soát và đẩy lùi dịch…
Tạm dừng tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2021

Tạm dừng tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2021  (27/05/2021)

(TITC) - Ngày 26/5/2021, UBND TP. Huế đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp… thuộc địa bàn thành phố…
TIN NỔI BẬT