Hà Nội, di tích hồ Hữu Tiệp

Hà Nội: Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp

Hà Nội: Chuẩn bị tu bổ, tôn tạo di tích hồ Hữu Tiệp  (08/08/2020)

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Văn bản số 2854/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo…
TIN NỔI BẬT