Hà Tĩnh, Nguyễn Du

Hà Tĩnh tổ chức tuần lễ kỷ niệm về Nguyễn Du bắt đầu từ 23/9

Hà Tĩnh tổ chức tuần lễ kỷ niệm về Nguyễn Du bắt đầu từ 23/9  (23/09/2020)

Với 7 sự kiện quan trọng nổi bật và nhiều hoạt động bên lề, tuần lễ kỷ niệm 255 năm ngày sinh, tưởng niệm 200 năm ngày mất Đại thi…
TIN NỔI BẬT