Hà Tĩnh, tạm dừng, Covid-19

Hà Tĩnh: Tạm dừng ngay các hoạt động tập trung đông người

Hà Tĩnh: Tạm dừng ngay các hoạt động tập trung đông người  (29/04/2021)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Văn bản số 2494/UBND-VX, ngày 27/4/2021 về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
TIN NỔI BẬT