Hầm Vang Đà Lạt

Công nhận “Hầm Vang Đà Lạt” là điểm du lịch

Công nhận “Hầm Vang Đà Lạt” là điểm du lịch  (10/11/2020)

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định công nhận “Hầm Vang Đà Lạt” tại thôn Phát Chi, xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là điểm du…
TIN NỔI BẬT