hành trình xanh

Liên kết phát triển du lịch xanh ở Thừa Thiên Huế

Liên kết phát triển du lịch xanh ở Thừa Thiên Huế  (26/09/2023)

Du lịch phát triển bền vững thì không thể “ăn xổi” mà tất yếu phải đi theo hướng du lịch xanh. Thừa Thiên Huế có lợi thế đặc biệt về…
Hành trình du lịch xanh tại Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyến số 4)

Hành trình du lịch xanh tại Cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyến số 4)  (02/08/2023)

(TITC) - Cao nguyên đá Đồng Văn nằm trải rộng trên bốn huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Đây là một vùng núi đá hiểm trở có hình tai mèo xám…
TIN NỔI BẬT