Hiểu về ghi danh di sản

Hiểu cho đúng về ghi danh di sản

Hiểu cho đúng về ghi danh di sản  (26/07/2021)

Nhiều năm qua, UNESCO có nhiều nỗ lực ghi danh di sản văn hóa và thiên nhiên nhằm kêu gọi sự bảo vệ từ cộng đồng quốc tế. Nhưng thực…
TIN NỔI BẬT