Hình tượng con trâu

Hình tượng con trâu trong văn hóa truyền thống

Hình tượng con trâu trong văn hóa truyền thống  (17/02/2021)

Cùng với cây lúa nước, hình ảnh con trâu kéo cày trên đồng ruộng hay con trâu gặm cỏ hoặc đầm mình trong ao, hồ nước là hình ảnh quen…
TIN NỔI BẬT