Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam 2021

Cơ hội xúc tiến, quảng bá du lịch

Cơ hội xúc tiến, quảng bá du lịch  (23/06/2021)

Dựa trên tình hình dịch Covid-19 được chủ động kiểm soát cũng như việc tiêm vaccine đang được tiến hành tại nhiều địa phương, Hiệp hội Du lịch Việt Nam…
TIN NỔI BẬT