Hy vọng thu hút khách

Du lịch Khánh Hòa: Hy vọng thu hút khách cuối năm

Du lịch Khánh Hòa: Hy vọng thu hút khách cuối năm  (03/11/2020)

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Khánh Hòa (Sở Du lịch Khánh Hòa) đã phối hợp với các doanh nghiệp (DN) du lịch tổ chức gian hàng tham…
TIN NỔI BẬT