Ia Grai

Huyện Ia Grai (Gia Lai): Đẩy mạnh thu hút đầu tư du lịch

Huyện Ia Grai (Gia Lai): Đẩy mạnh thu hút đầu tư du lịch  (07/12/2020)

Huyện Ia Grai có nhiều thắng cảnh cùng các di tích lịch sử-văn hóa hấp dẫn du khách. Nhằm phát huy lợi thế ấy, thời gian qua, huyện đã nỗ…
TIN NỔI BẬT