Infographic

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024  (09/07/2024)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2024, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024  (06/06/2024)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách…
[Infographic] Đoàn Thanh niên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát động phong trào “Thanh niên du lịch hành động Xanh” giai đoạn 2024 - 2025

[Infographic] Đoàn Thanh niên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát động phong trào “Thanh niên du lịch hành…  (13/05/2024)

(TITC) - Đoàn Thanh niên Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Trung tâm Thông tin du lịch ra mắt Inforgraphic với nội dung chi tiết, định…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024  (01/04/2024)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 3 và 3 tháng đầu năm 2024, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2024

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2024  (02/02/2024)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 1 năm 2024, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội…
[Infographic] Thủ tướng Chính phủ ra Công điện về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách phát triển du lịch

[Infographic] Thủ tướng Chính phủ ra Công điện về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh giá, hoạch định chính sách phát triển du lịch  (24/01/2024)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về Công điện 06/CĐ-TTg ngày 15/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác thống kê du lịch để đánh…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023  (29/11/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023  (05/10/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023  (30/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực

[Infographic] Nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực  (16/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về việc Việt Nam nâng thời hạn tạm trú lên 45 ngày đối với công dân 13 nước được miễn thị thực theo Nghị…
[Infographic] Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ

[Infographic] Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ  (16/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về việc Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ theo Nghị quyết 127/NQ-CP có…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023  (01/08/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023  (03/07/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
[Infographic] 7 nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 82/NQ-CP nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững

[Infographic] 7 nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết 82/NQ-CP nhằm đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững  (31/05/2023)

(TITC) - Ngày 18/5/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch…
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023

[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023  (30/05/2023)

(TITC) - Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến,…
TIN NỔI BẬT