Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021

Quảng Trị sẵn sàng cho Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021

Quảng Trị sẵn sàng cho Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021  (24/04/2021)

Lễ hội “Thống nhất non sông” là lễ hội cấp quốc gia do tỉnh Quảng Trị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức vào…
TIN NỔI BẬT