Khám phá hang Kiều

Quảng Bình: Khám phá hang Kiều…

Quảng Bình: Khám phá hang Kiều…  (15/09/2021)

Hang Kiều là hang động khá lớn nằm ở ngọn núi An Bờ giữa 2 huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh, nằm trong chuỗi khám phá hệ thống hang Chà…
TIN NỔI BẬT