Lâm Đồng, phát triển

Lâm Đồng: Phát triển các loại hình du lịch chủ đạo

Lâm Đồng: Phát triển các loại hình du lịch chủ đạo   (10/09/2020)

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, để góp phần đạt mục tiêu 5 năm tới thu hút khách du lịch lưu trú bình…
TIN NỔI BẬT