Làng Wâu

Làng Wâu ở Gia Lai làm du lịch

Làng Wâu ở Gia Lai làm du lịch  (19/01/2021)

“Việc phát triển du lịch cộng đồng tại làng Wâu đã có những tín hiệu khả quan, người dân ý thức hơn trong việc chỉnh trang nhà cửa, dọn vệ…
TIN NỔI BẬT