Lập điểm khai báo y tế

Bình Định: Lập điểm khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Tấn

Bình Định: Lập điểm khai báo y tế tại Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Tấn  (03/05/2021)

Sáng ngày (01/5), TTYT TP Quy Nhơn phối hợp với Trạm Kiểm soát biên phòng Mũi Tấn lập điểm kiểm soát dịch Covid-19 tại trạm.
TIN NỔI BẬT