Lễ giải hạn đầu năm

Lễ giải hạn đầu năm của người Tày – Nùng

Lễ giải hạn đầu năm của người Tày – Nùng  (19/02/2021)

Lễ cúng giải hạn đầu năm của người Tày, Nùng vừa đặc sắc về hình thức lại vừa chứa đựng những giá trị văn hóa truyền thống cổ truyền. 
TIN NỔI BẬT