Lễ hội Thống nhất non sông, Quảng Trị, Covid-19

Quảng Trị: Rà soát, điều chỉnh các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021

Quảng Trị: Rà soát, điều chỉnh các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Thống nhất non sông và Khai trương mùa du lịch biển đảo năm 2021  (28/04/2021)

Ngày 27/4/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan để rà soát, điều chỉnh các hoạt động…
TIN NỔI BẬT