Lên vùng cao

Lên vùng cao Bát Xát thưởng thức nấm hương rừng

Lên vùng cao Bát Xát thưởng thức nấm hương rừng  (05/05/2021)

Hằng năm, cứ độ tháng 4, tháng 5, thời tiết vùng cao rục rịch chuyển mình vào hạ. Độ ẩm, nhiệt độ dưới những tán rừng già tạo điều kiện…
TIN NỔI BẬT