Long Khánh

“Ốc đảo xanh” Long Khánh phát triển du lịch sinh thái vườn

“Ốc đảo xanh” Long Khánh phát triển du lịch sinh thái vườn  (04/06/2019)

Thành phố Long Khánh đang tận dụng lợi thế sẵn có để bứt phá trở thành khu đô thị hạt nhân trong cực phát triển phía Đông của vùng TP.HCM.
TIN NỔI BẬT