Mộc bản Triều Nguyễn

Bình Định: Đầm Trà Ổ trong Mộc bản Triều Nguyễn

Bình Định: Đầm Trà Ổ trong Mộc bản Triều Nguyễn  (21/02/2022)

Đầm Trà Ổ (còn có tên khác là Châu Trúc, Bàu Bàng) là một đầm nước lợ tự nhiên nằm ở phía Đông Bắc, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.…
Phát huy giá trị di sản tư liệu

Phát huy giá trị di sản tư liệu  (17/01/2022)

Trong các loại hình di sản văn hóa, di sản tư liệu có giá trị đặc biệt về lịch sử và nghệ thuật, phản ánh bản sắc văn hóa Việt…
Khánh Hòa: Thành Diên Khánh qua mộc bản triều Nguyễn

Khánh Hòa: Thành Diên Khánh qua mộc bản triều Nguyễn  (20/10/2021)

Di tích cấp quốc gia thành cổ Diên Khánh từ lâu đã quen thuộc với người dân Khánh Hòa và cả nước. Giá trị của công trình đã được ghi…
Triển lãm “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới”

Triển lãm “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế…  (27/02/2019)

Triển lãm “Quốc hiệu và Kinh đô nước Việt trong Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới” tái hiện lại bức tranh về lịch sử dựng…
TIN NỔI BẬT