Móng Cái, Quảng Ninh, Quảng trường Long Beach

Móng Cái (Quảng Ninh) khởi công xây dựng quảng trường biển

Móng Cái (Quảng Ninh) khởi công xây dựng quảng trường biển  (10/08/2020)

Ngày 8/8, tại Dự án Khu đô thị và du lịch cao cấp Trà Cổ (TP Móng Cái), chủ đầu tư  là Công ty CP Trung Chính kết hợp với…
TIN NỔI BẬT