Nam Định, phát triển du lịch

Nam Định: Hải Hậu khai thác tiềm năng phát triển du lịch

Nam Định: Hải Hậu khai thác tiềm năng phát triển du lịch  (02/07/2019)

Là vùng quê biển, huyện Hải Hậu có tiềm năng phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng… Ngoài ra, trên địa bàn huyện hiện…
TIN NỔI BẬT