Ngày hội Hiphop Huế 2020

Huế tổ chức Ngày hội Hiphop Huế 2020

Huế tổ chức Ngày hội Hiphop Huế 2020  (03/08/2020)

Vào ngày 13-14/8, Ngày hội Hiphop Huế 2020 sẽ diễn ra tại Huế.
TIN NỔI BẬT