Phát triển du lịch thời dịch

Tuyên Quang: Phát triển du lịch thời dịch

Tuyên Quang: Phát triển du lịch thời dịch  (16/09/2020)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng khách du lịch và doanh thu xã hội từ du lịch của tỉnh Tuyên Quang 8 tháng năm 2020 giảm hơn 40%…
TIN NỔI BẬT