Phố Hiến, Hưng Yên

Xây dựng thành phố du lịch bên bờ sông Hồng trên quê hương Phố Hiến

Xây dựng thành phố du lịch bên bờ sông Hồng trên quê hương Phố Hiến   (09/08/2020)

"Phát huy giá trị đô thị Phố Hiến cổ, xây dựng thành phố Hưng Yên là thành phố du lịch bên bờ sông Hồng văn minh, hiện đại, tương xứng…
TIN NỔI BẬT