Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Hà Giang: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Di sản văn hóa quốc gia

Hà Giang: Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Di sản văn hóa quốc gia  (08/09/2021)

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn…
TIN NỔI BẬT